Bollskola

Bollskolan riktar sig till barn i åldern 4–6 år och innehåller 13 stycken (1 timmes pass) tränarledda sport- och lektillfällen. Vi går tillsammans igenom grunderna och testar en ny bollsport varje vecka. Bollskolan passar alla barn som gillar bollar, lek och rörelse.

TIDER

Bollskolan startar i början av september på följande tider: måndagar kl 16.00 , 17.00 eller 18.00

Rangordna gärna önskemål om tider i Meddelande-fältet i anmälningsformuläret. Vi försöker i största möjliga mån tillgodose era önskemål.


AVGIFTER

Kostnaden är 1 295 kr per termin.
En termin består av 13 träningstillfällen.

Ansökan kan göras antingen via Matchi (hur du skapar ett konto hos Matchi finner du HÄR)
Efter du har skapat kontot kan du göra göra en anmälan via denna länk HÄR (måste vara inloggad via MATCHi)

Läs också VTK Allmänna villkor här

FRÅGOR & SVAR

Vem kan vara med?
Bollskolan riktar sig till både flickor och pojkar. Barnen bör kunna ta och förstå enklare instruktioner ifrån ledarna. I övrigt behövs inga förkunskaper eller särskild utrustning utan endast ett glatt humör. Under lekfulla och roliga former får barnen prova på en rad olika bollsporter såsom badminton, innebandy, fotboll, basket, tennis och handboll. Varje lektion har en sport som tema. Hos oss får ditt barn chans att hitta sin absoluta favorit bland bollsporterna. Allt under ledning av kompetent personal. Fokus ligger på att har roligt tillsammans, inte på prestation. Inga tävlingsmoment förekommer.

När är Bollskolan?
Terminerna startar i januari respektive september För närvarande hålls lektionerna på vardagseftermiddagar och lördagarmorgon.
Vi har uppehåll i terminerna för sport-, höst- och påsklov. Information, gruppindelning och betalningen sker via MATCHi när du anmäler barnet.

Vad kostar Bollskolan?
En termin Bollskola kostar 1 295 kr. Priset avser 13 lektionstillfällen á en timme med 2-3 ledare samt ett Knattemedlemsskap i Västerhaninges tennisklubb

Hur många tillfällen omfattar en termin?
En termin omfattar 13 lektionstillfällen á en timme.

Hur många barn är det i grupperna?
Grupperna innehåller normalt mellan 17 och 25 barn samt 2-3 ledare. Vissa aktiviteter sker i hela gruppen och en stor del av verksamheten är uppdelat i mindre grupper.

Är grupperna åldersindelade?
Nej grupperna för bollskolan är inte indelade efter ålder utan där är det 4- och 6-åringar blandat.

Vad behöver mitt barn ha med sig?
Vattenflaska, inneskor, oömma kläder och ett glatt humör är allt som behövs. Övrigt material håller VTK med.

Behöver mitt barn några förkunskaper?
Barnen bör kunna ta och förstå enklare instruktioner ifrån ledarna. I övrigt behövs inga förkunskaper eller särskild utrustning, ett glatt humör och leklust är det enda vi vill se på banan.

Får jag som förälder vara med på planen?
Inledningsvis är det okej att föräldrar är med och stöttar sina barn ute på planen eller sitter på sidan. Annars ser vi gärna att föräldrar tittar på verksamheten från läktarna. Detta för att barnens fokus skall ligga på verksamheten med ledarna som aktoriteter.

Kan jag spela tennis, gymma eller ta en promenad när mitt barn är på Bollskolan?
Det är helt okej att själv träna när ditt barn är på Bollskolan om du som förälder gör bedömningen att ditt barn klarar av det. Meddela ledarna vart du tar vägen så att de kan hålla ett extra öga på ditt barn.

Kan jag välja tid?
Ja, i den mån det finns plats. Vi försöker alltid tillgodose era önskemål så gott det går. Vid anmälan rangordna gärna dina önskemål om tider.

Går det att byta tid?
I mån av plats i grupperna går det att byta tid under pågående termin. För hjälp med detta, kontakta rickard@vasterhaningetennisklubb.se
Byten får inte genomföras av ledare eller receptionspersonal.

Mitt barn kan inte komma på vår tid denna vecka, går det att tillfälligt vara med i en annan grupp?
Tyvärr finns det ingen möjligheten att byta grupp.

Skall jag meddela om mitt barn inte kan komma?
Nej, du behöver inte meddela om ditt barn inte kommer.

Hur anmäler jag mitt barn?
Anmälan görs genom matchi. För nya barn görs en intresseanmälan och för återvändande barn görs en återanmälan.

Kan mitt barn hoppa in under pågående säsong?
De första veckorna tar vi fortfarande in barn i de grupper där det finns plats.

Du som förälder vet bäst om du tror att ditt barn klarar av att hoppa in i en redan startade grupper. Annars kan du givetvis anmäla ditt barn till kommande termin

Kan mitt barn testa innan vi betalar?
Då intresset för Bollskolan är mycket stort finns det tyvärr ingen möjlig att testa innan ni väljer att fortsätta. På grund av ledar-, lokal- och materialkostnader är anmälan bindande. Ledarna gör allt de kan för att inspirera och peppa även de blyga barnen. Ofta ger det med sig efter något tillfälle då ledare och barn lär känna varandra. Lektionerna är uppbyggda efter samma struktur varje vecka vilket barnen snabbt lär sig känna igen och blir trygga med. Om det mot förmodan inte skulle fungera för ert barn skjuts anmälningsavgiften upp till nästföljande termin och vi gör då ett nytt försök.

Kan mitt barn som är sju år vara med på Bollskolan?
Verksamheten är anpassad för barn i åldrarna 4-6 år. I mån av plats tar vi även in sjuåringar. Men det är då viktigt att du som förälder är medveten om att målgruppen är 4-6 år och att tempot, lekar och övningarna är anpassade därefter.

Bollskola

Bollskolan riktar sig till barn i åldern 4–6 år och innehåller 13 stycken (1 timmes pass) tränarledda sport- och lektillfällen. Vi går tillsammans igenom grunderna och testar en ny bollsport varje vecka. Bollskolan passar alla barn som gillar bollar, lek och rörelse.

TIDER

Bollskolan startar i början av september på följande tider: måndagar kl 16.00 , 17.00 eller 18.00

Rangordna gärna önskemål om tider i Meddelande-fältet i anmälningsformuläret. Vi försöker i största möjliga mån tillgodose era önskemål.


AVGIFTER

Kostnaden är 1 295 kr per termin.
En termin består av 13 träningstillfällen.

Ansökan kan göras antingen via Matchi (hur du skapar ett konto hos Matchi finner du HÄR)
Efter du har skapat kontot kan du göra göra en anmälan via denna länk HÄR (måste vara inloggad via MATCHi)

Läs också VTK Allmänna villkor här

FRÅGOR & SVAR

Vem kan vara med?
Bollskolan riktar sig till både flickor och pojkar. Barnen bör kunna ta och förstå enklare instruktioner ifrån ledarna. I övrigt behövs inga förkunskaper eller särskild utrustning utan endast ett glatt humör. Under lekfulla och roliga former får barnen prova på en rad olika bollsporter såsom badminton, innebandy, fotboll, basket, tennis och handboll. Varje lektion har en sport som tema. Hos oss får ditt barn chans att hitta sin absoluta favorit bland bollsporterna. Allt under ledning av kompetent personal. Fokus ligger på att har roligt tillsammans, inte på prestation. Inga tävlingsmoment förekommer.

När är Bollskolan?
Terminerna startar i januari respektive september För närvarande hålls lektionerna på vardagseftermiddagar och lördagarmorgon.
Vi har uppehåll i terminerna för sport-, höst- och påsklov. Information, gruppindelning och betalningen sker via MATCHi när du anmäler barnet.

Vad kostar Bollskolan?
En termin Bollskola kostar 1 295 kr. Priset avser 13 lektionstillfällen á en timme med 2-3 ledare samt ett Knattemedlemsskap i Västerhaninges tennisklubb

Hur många tillfällen omfattar en termin?
En termin omfattar 13 lektionstillfällen á en timme.

Hur många barn är det i grupperna?
Grupperna innehåller normalt mellan 17 och 25 barn samt 2-3 ledare. Vissa aktiviteter sker i hela gruppen och en stor del av verksamheten är uppdelat i mindre grupper.

Är grupperna åldersindelade?
Nej grupperna för bollskolan är inte indelade efter ålder utan där är det 4- och 6-åringar blandat.

Vad behöver mitt barn ha med sig?
Vattenflaska, inneskor, oömma kläder och ett glatt humör är allt som behövs. Övrigt material håller VTK med.

Behöver mitt barn några förkunskaper?
Barnen bör kunna ta och förstå enklare instruktioner ifrån ledarna. I övrigt behövs inga förkunskaper eller särskild utrustning, ett glatt humör och leklust är det enda vi vill se på banan.

Får jag som förälder vara med på planen?
Inledningsvis är det okej att föräldrar är med och stöttar sina barn ute på planen eller sitter på sidan. Annars ser vi gärna att föräldrar tittar på verksamheten från läktarna. Detta för att barnens fokus skall ligga på verksamheten med ledarna som aktoriteter.

Kan jag spela tennis, gymma eller ta en promenad när mitt barn är på Bollskolan?
Det är helt okej att själv träna när ditt barn är på Bollskolan om du som förälder gör bedömningen att ditt barn klarar av det. Meddela ledarna vart du tar vägen så att de kan hålla ett extra öga på ditt barn.

Kan jag välja tid?
Ja, i den mån det finns plats. Vi försöker alltid tillgodose era önskemål så gott det går. Vid anmälan rangordna gärna dina önskemål om tider.

Går det att byta tid?
I mån av plats i grupperna går det att byta tid under pågående termin. För hjälp med detta, kontakta rickard@vasterhaningetennisklubb.se
Byten får inte genomföras av ledare eller receptionspersonal.

Mitt barn kan inte komma på vår tid denna vecka, går det att tillfälligt vara med i en annan grupp?
Tyvärr finns det ingen möjligheten att byta grupp.

Skall jag meddela om mitt barn inte kan komma?
Nej, du behöver inte meddela om ditt barn inte kommer.

Hur anmäler jag mitt barn?
Anmälan görs genom matchi. För nya barn görs en intresseanmälan och för återvändande barn görs en återanmälan.

Kan mitt barn hoppa in under pågående säsong?
De första veckorna tar vi fortfarande in barn i de grupper där det finns plats.

Du som förälder vet bäst om du tror att ditt barn klarar av att hoppa in i en redan startade grupper. Annars kan du givetvis anmäla ditt barn till kommande termin

Kan mitt barn testa innan vi betalar?
Då intresset för Bollskolan är mycket stort finns det tyvärr ingen möjlig att testa innan ni väljer att fortsätta. På grund av ledar-, lokal- och materialkostnader är anmälan bindande. Ledarna gör allt de kan för att inspirera och peppa även de blyga barnen. Ofta ger det med sig efter något tillfälle då ledare och barn lär känna varandra. Lektionerna är uppbyggda efter samma struktur varje vecka vilket barnen snabbt lär sig känna igen och blir trygga med. Om det mot förmodan inte skulle fungera för ert barn skjuts anmälningsavgiften upp till nästföljande termin och vi gör då ett nytt försök.

Kan mitt barn som är sju år vara med på Bollskolan?
Verksamheten är anpassad för barn i åldrarna 4-6 år. I mån av plats tar vi även in sjuåringar. Men det är då viktigt att du som förälder är medveten om att målgruppen är 4-6 år och att tempot, lekar och övningarna är anpassade därefter.

Bollskola

Bollskolan riktar sig till barn i åldern 4–6 år och innehåller 13 stycken (1 timmes pass) tränarledda sport- och lektillfällen. Vi går tillsammans igenom grunderna och testar en ny bollsport varje vecka. Bollskolan passar alla barn som gillar bollar, lek och rörelse.

TIDER

Bollskolan startar i början av september på följande tider: måndagar kl 16.00 , 17.00 eller 18.00

Rangordna gärna önskemål om tider i Meddelande-fältet i anmälningsformuläret. Vi försöker i största möjliga mån tillgodose era önskemål.


AVGIFTER

Kostnaden är 1 295 kr per termin.
En termin består av 13 träningstillfällen.

Ansökan kan göras antingen via Matchi (hur du skapar ett konto hos Matchi finner du HÄR)
Efter du har skapat kontot kan du göra göra en anmälan via denna länk HÄR (måste vara inloggad via MATCHi)

Läs också VTK Allmänna villkor här

FRÅGOR & SVAR

Vem kan vara med?
Bollskolan riktar sig till både flickor och pojkar. Barnen bör kunna ta och förstå enklare instruktioner ifrån ledarna. I övrigt behövs inga förkunskaper eller särskild utrustning utan endast ett glatt humör. Under lekfulla och roliga former får barnen prova på en rad olika bollsporter såsom badminton, innebandy, fotboll, basket, tennis och handboll. Varje lektion har en sport som tema. Hos oss får ditt barn chans att hitta sin absoluta favorit bland bollsporterna. Allt under ledning av kompetent personal. Fokus ligger på att har roligt tillsammans, inte på prestation. Inga tävlingsmoment förekommer.

När är Bollskolan?
Terminerna startar i januari respektive september För närvarande hålls lektionerna på vardagseftermiddagar och lördagarmorgon.
Vi har uppehåll i terminerna för sport-, höst- och påsklov. Information, gruppindelning och betalningen sker via MATCHi när du anmäler barnet.

Vad kostar Bollskolan?
En termin Bollskola kostar 1 295 kr. Priset avser 13 lektionstillfällen á en timme med 2-3 ledare samt ett Knattemedlemsskap i Västerhaninges tennisklubb

Hur många tillfällen omfattar en termin?
En termin omfattar 13 lektionstillfällen á en timme.

Hur många barn är det i grupperna?
Grupperna innehåller normalt mellan 17 och 25 barn samt 2-3 ledare. Vissa aktiviteter sker i hela gruppen och en stor del av verksamheten är uppdelat i mindre grupper.

Är grupperna åldersindelade?
Nej grupperna för bollskolan är inte indelade efter ålder utan där är det 4- och 6-åringar blandat.

Vad behöver mitt barn ha med sig?
Vattenflaska, inneskor, oömma kläder och ett glatt humör är allt som behövs. Övrigt material håller VTK med.

Behöver mitt barn några förkunskaper?
Barnen bör kunna ta och förstå enklare instruktioner ifrån ledarna. I övrigt behövs inga förkunskaper eller särskild utrustning, ett glatt humör och leklust är det enda vi vill se på banan.

Får jag som förälder vara med på planen?
Inledningsvis är det okej att föräldrar är med och stöttar sina barn ute på planen eller sitter på sidan. Annars ser vi gärna att föräldrar tittar på verksamheten från läktarna. Detta för att barnens fokus skall ligga på verksamheten med ledarna som aktoriteter.

Kan jag spela tennis, gymma eller ta en promenad när mitt barn är på Bollskolan?
Det är helt okej att själv träna när ditt barn är på Bollskolan om du som förälder gör bedömningen att ditt barn klarar av det. Meddela ledarna vart du tar vägen så att de kan hålla ett extra öga på ditt barn.

Kan jag välja tid?
Ja, i den mån det finns plats. Vi försöker alltid tillgodose era önskemål så gott det går. Vid anmälan rangordna gärna dina önskemål om tider.

Går det att byta tid?
I mån av plats i grupperna går det att byta tid under pågående termin. För hjälp med detta, kontakta rickard@vasterhaningetennisklubb.se
Byten får inte genomföras av ledare eller receptionspersonal.

Mitt barn kan inte komma på vår tid denna vecka, går det att tillfälligt vara med i en annan grupp?
Tyvärr finns det ingen möjligheten att byta grupp.

Skall jag meddela om mitt barn inte kan komma?
Nej, du behöver inte meddela om ditt barn inte kommer.

Hur anmäler jag mitt barn?
Anmälan görs genom matchi. För nya barn görs en intresseanmälan och för återvändande barn görs en återanmälan.

Kan mitt barn hoppa in under pågående säsong?
De första veckorna tar vi fortfarande in barn i de grupper där det finns plats.

Du som förälder vet bäst om du tror att ditt barn klarar av att hoppa in i en redan startade grupper. Annars kan du givetvis anmäla ditt barn till kommande termin

Kan mitt barn testa innan vi betalar?
Då intresset för Bollskolan är mycket stort finns det tyvärr ingen möjlig att testa innan ni väljer att fortsätta. På grund av ledar-, lokal- och materialkostnader är anmälan bindande. Ledarna gör allt de kan för att inspirera och peppa även de blyga barnen. Ofta ger det med sig efter något tillfälle då ledare och barn lär känna varandra. Lektionerna är uppbyggda efter samma struktur varje vecka vilket barnen snabbt lär sig känna igen och blir trygga med. Om det mot förmodan inte skulle fungera för ert barn skjuts anmälningsavgiften upp till nästföljande termin och vi gör då ett nytt försök.

Kan mitt barn som är sju år vara med på Bollskolan?
Verksamheten är anpassad för barn i åldrarna 4-6 år. I mån av plats tar vi även in sjuåringar. Men det är då viktigt att du som förälder är medveten om att målgruppen är 4-6 år och att tempot, lekar och övningarna är anpassade därefter.

Kontaktperson(er)
Rickard Hogla
Cheftränare
No items found.

Bli medlem i tennisklubben

Gå med i en av Sveriges mest intressantaste tennisklubbar just nu. Vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet i Haninge kommun och verksamheten utgår från Västerhaninges Tennishall.
Läs mer

Träningsdagar

Här kan du se när terminen startar och slutar och när det är eventuella avbrott för t.ex. lov eller helger.
Läs mer

Gruppspel

Detta är klubbens gruppspel för både damer och herrar. För att få deltaga krävs medlemsskap i klubben. Matcherna spelas vardagkvällar samt söndagskvällar i hallen.
Läs mer
Bli medlem i VTK!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem